Telecontact 

 
Als eerste gaan wij de door u aangeleverde gegevens verrijken via onze database en aangevuld door externe databases. 

Vanuit ons kantoor nemen wij in eerste instantie telefonisch contact op met de debiteur uit uw naam en trachten een betalingsregeling af te spreken onder uw voorwaarde.

Indien dit niet lukt, proberen wij met een bezoek een betalingsregeling af te spreken onder uw voorwaarde.

Tijdens deze contact-momenten noteren wij ook de financiële gegevens met inkomsten en uitgaven eventueel aangevuld met een e-mailadres en de bij ons bekende telefoonnummers en de gegevens van de data verrijking.

Indien wij niet in contact met de debiteur komen en/of deze elke vorm van medewerking weigert trachten wij alsnog gegevens te verstrekken betreffende een inkomstenbron en overige schulden eventueel aangevuld met een e-mailadres en de bij ons bekende telefoonnummers.


 

Voordelen Telecontact

Nauwkeurige afstemming van (personeels)capaciteit bij pieken en dalen;

Besparing op kosten;

Afrekenen op basis van verwerkte eenheden;

Additionele informatie om het proces te ondersteunen;

Langere bereikbaarheid in overleg met client.

K
waliteit, kwantiteit en continuïteit op basis van 'harde' Service Level Agreements;

Directe beschikbaarheid van toegespitste kennis en ervaring;

Verlenging / behoud continuïteit klantrelatie.  Voordelen van het uitbesteden bij BIS-INFO zijn o.a.:  

Jaren lange ervaring op het gebied van informatieverwerking;

Klantgerichte  aanpak;

Br
eed scala aan Informatieproducten;

Beschi
kking over of toegang tot uitgebreide informatie bestanden;

Fl
exibel in te zetten team van ervaren en gemotiveerde medewerkers;

IT  en proces consultants;

Grote verwerkingscapaciteit;

Efficiënte verwerkingsprocedures.