Verhaalsinformatie

Dit product is uitermate geschikt voor vorderingen op natuurlijke personen (consumenten). Een verhaals informatierapport helpt bij de beslissing voor de juiste en meest kostenbesparende incassoprocedure. Een BIS rapport geeft inzicht in inkomsten bronnen, de financiële positie van de debiteur en de verhaalsmogelijkheden. Een verhaals onderzoek wordt zorgvuldig uitgevoerd, daar betrokkene en opdrachtgever geen schade mogen ondervinden.

Informaties kunnen worden aangevraagd via post, fax of per e-mail. De opdracht-gever dient de persoonsgegevens te vermelden, alsmede de gewenste informatie.

Bij een onderzoek naar een particulier moeten de navolgende gegevens worden aangeleverd:

 

 • Personalia (naam, adres en geboortedatum)
 • Eventueel (mobiel) telefoonnummer
 • Eisende partij en details m.b.t. de vordering
 • Overige aanvullende gegevens die van belang kunnen zijn bij het onderzoek.

BIS-INFO streeft naar een maximale levertijd van 15 werkdagen, afhankelijk van de kwaliteit en actualiteit van de aangeleverde gegevens en de aard van de opdracht. 

 

Persoonsgegevens

 

 • NAW gegevens
 • Burgerlijke staat
 • NAW gegevens partner
 • Telefoonnummer
 • Bankrelatie
 • Onroerend goed
 • Huur  of koopwoning
 • Woonlasten
 • Indien huurpand de naam en adresgegevens van de verhuurder
 • Woonomstandigheden

 Financiële positie

 

 • Schets van de financiële situatie.
 • Indien mogelijk een overzicht van lopende verplichtingen of financiële problemen.
 • Betalingservaringen uit database

Inkomstenbron

 •  NAW gegevens 
 • inkomstenverstrekker (werkgever of uitkerende instantie)
 • Hoogte van het inkomen
 • Bij aanwezigheid Partner inkomstenbron van de partner (indien mogelijk)
 • Verificatie inkomstenbron (indien mogelijk)